Om kampanjen

Varje år dödas drygt 100 miljoner landlevande djur på Sveriges slakterier. Räknas antalet fiskar mångdubblas antalet. Innan djuren dödas lever majoriteten ett liv präglat av lidande, fysiskt såväl som psykiskt.

Denna kampanj syftar till att, genom politiska beslut och lagstiftning, sätta stopp för slakten och därmed dessa djurens lidande. Ett sådant beslut skulle i praktiken innebära slutet för den svenska djurindustrin.   

Djuren i den svenska djurindustrin drabbas regelmässigt av psykiskt och fysiskt lidande: instängdhet, stress, separationer, brutna ben, inflammationer, hunger, avsaknad av möjlighet till naturligt beteende och ångest vid transporter och avlivning.1 Många tror fortfarande att lidandet inte är lika stort hos djuren som hos oss människor, men mer och mer forskning visar på hur lika vi är djuren i detta avseende.2

Många håller med om att lidandet som drabbar djuren är oacceptabelt, men anser ändå att djur kan dödas. Detta är ett felslut. Förhållandena som orsakar djurens lidande i djurindustrin kan inte separeras från dödandet. Lidandet i dess många former existerar som en direkt följd av att djuren ska slaktas.

Eftersom människor inte behöver konsumera animalier för att leva hälsosamma liv, är djurens lidande inte förenligt med djurskyddslagen.3 Det är onödigt, och något som djuren bör skyddas mot. Därför bör vi stifta lagar och fatta politiska beslut som gör slakt av djur olagligt.

Klimatkrisen utgör ytterligare skäl att förbjuda slakt och de delar av djurindustrin som involverar slakt. Världens klimatforskare är överens om att förändringar inom flera grundläggande samhällssektorer är nödvändiga. En av dessa är matproduktionen vars utsläpp av växthusgaser överstiger all världens sammanlagda transporter. Majoriteten av utsläppen står djurindustrin för.

Även mänsklig hälsa drabbas av människans konsumtion av kött. Coronapandemin har inneburit en större medvetenhet om djurindustrin som källa till nya virus. Amerikanska Folkhälsomyndigheten, CDC, har uppskattat att 75 procent av alla nya infektionssjukdomar hos människor har sitt ursprung bland djur.4

Av ovanstående skäl måste djurindustrin betraktas som ett omfattande samhällsproblem med många förgreningar; den orsakar inte bara lidande för många miljoner individer, utan innebär också ett allvarligt hot mot människa och miljö. Lösningen på ett så komplext problem bör inte vila på den enskilde. Istället för att reduceras till en konsumentfråga, bör lösningen vara politisk.

Det är ofrånkomligt att ett förbud av slakt innebär en stor omställning för ett djurfokuserat jordbruk: Det behöver slå om till växtbaserat. Den typen av skiften är aldrig enkla, men kan underlättas av att staten ger stöd till bönder i form av ekonomiska bidrag och utbildning.

Denna kampanj utgörs av opinionsbildning för ett samhälle där vi inte längre skadar och dödar djur för mat. Vi vill lägga grunden för ett demokratiskt och öppet samtal om hur vi kan växla om till en matproduktion som är bättre för djuren, människor och miljön. Vår kampanj bygger på ickevåld, öppenhet och demokrati.

Initiativtagare till kampanjen är föreningen Save Movement Sverige. Alla som står bakom vår målsättning och våra metoder är välkomna att stödja kampanjen genom att skriva på vår namninsamling. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om hur du kan bli aktiv i kampanjen!

Källhänvisning

1 Se till exempel Rapport från ett slakteri (Natur och Kultur, 2020) av Lina Gustafsson

2 John Webster (1994): Animal Welfare: a cool eye towards Eden. s. 252.
Richard Dawkins on vivisection: “But can they suffer?” (https://boingboing.net/2011/06/30/richard-dawkins-on-v.html)
Marc Bekoff (2007): The emotional lives of animals: a leading scientist explores animal joy, sorrow and empathy.
Marion Stamp Dawkins (2006): The scientific basis for assessing suffering in animals. I Peter Singers (red.): In defense of animals: The second wave

3 Livsmedelsverket har konstaterat att en kost helt baserad på mat från växtriket är både näringsrik och hälsosam för alla stadier i livet. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad/vegansk-mat

4 https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html

Vanliga frågor och svar

Ja, så länge det inte drabbar en tredje part. Om du tycker om thai eller mer traditionella svenska smaker har vi ingen synpunkt kring så länge valet inte skadar någon. Men eftersom konsumtionen av kött, ägg och mjölk innebär ett stort lidande för djuren som utnyttjas och dödas bör detta val inte vara upp till var och en. Det finns redan många saker i vårt samhälle som regleras genom lagar och politiska beslut så att så få som möjligt skadas. Exempel på sådana områden är trafikregler, gränser för föroreningar eller barnmisshandel. På ett liknande sätt vill vi att det också genomförs lagar som skyddar djuren mot lidande. Vi vill på demokratisk väg genomföra ett stopp av slakterier på ett liknande sätt som vi i Sverige tidigare har genomfört skydd av andra utsatta grupper, som till exempel kvinnor, minoriteter och barn. Det kommer att vara upp till riksdag och regering om de på sikt vill genomföra ett förbud av slakterier.

Ja! Vi uppskattar att enskilda personer drar sitt strå till stacken genom att utesluta djurprodukter från sin kost. Men vi vet också att för många så kommer det att krävas en större samhällsförändring för att de ska kunna göra sådana val. Vi alla påverkas av vad folk i vår omgivning gör och tycker, på gott och ont. Om beslut tas om att stoppa slakten så hjälper detta oss alla att agera i enlighet med den etik vi redan bär på, nämligen att inte bidra till skada och död för andra. Det går att dra paralleller till klimatkrisen. Vi är många som försöker att dra ner på vår konsumtion av fossila bränslen. Det är viktigt men för att lösa klimatkrisen räcker det inte att vi agerar en och en. Det behövs också starka politiska förändringar. Och det finns ingen motsättning i att kräva sådana även om du kör bil och ibland flyger. På samma sätt kan du som fortfarande äter kött stödja denna kampanj.

Vi har goda nyheter! Det har hänt fantastiska saker när det gäller veganska produkter de senaste åren. Idag är utbudet stort av växtbaserade produkter, även av hel- och halvfabrikat. Burgare, färs, “kött”bullar, kebab och mycket mer finns tillgängligt av god kvalité och till rimliga priser. Detsamma gäller utbudet på restauranger. Ett tips är att inte tänka så mycket på vad som försvinner från tallriken när vi inte längre äter kött utan istället fokusera på all underbar mat som läggs till från växtriket. De flesta av oss är uppväxta på att äta köttprodukter så det är naturligt om man saknar dem vid ett skifte till en växtbaserad kost. Men det brukar endast ta omkring 2-3 veckor innan man vant sig vid den nya maten. Många upptäcker en ny kärlek till mat när de gör skiftet! För de som gillar smaken och texturen av kött så utvecklas nya produkter hela tiden. När samhället väl förbjuder slakt så kommer mycket mer att satsas på ännu bättre växtbaserat mat. Då kommer den att bli ännu mer delikat och näringsrik.

Bara för att vi har gjort något under lång tid betyder det inte nödvändigtvis att det är rätt. Krig, våldtäkt och mord har vi antagligen hållit på med lika länge men det är sällan detta används som argument för att vi bör fortsätta på samma sätt. Likadant bör det vara med dödandet av djur. Tidigare i Sveriges historia var köttätande en fråga om överlevnad för många. Så är det inte längre. Vi har idag ett överflöd av näringsrik och fantastisk god mat från växtriket att välja på.

Det är ytterst få djur som har acceptabla levnadsförhållanden i den svenska djurindustrin. Även på ekologiska gårdar där förhållande kan vara bättre för vissa djur utsätts djuren ändå för extrem avel och familjeseparationer. Vidare tvingas bönder idag att ha fler och fler djur för att det ska gå ihop ekonomiskt vilket gör att de inte har tid att ta hand om alla ordentligt. Det är dessutom orealistiskt att alla djur som vi äter idag skulle få tillgång till utevistelse. Köttet skulle bli så pass dyrt att de flesta ändå inte skulle köpa det och det skulle uppta så mycket mark att det inte skulle få plats med annat.

Det är en utopi att dödandet på slakterierna skulle kunna ske smärtfritt. Slakten är en starkt ångestskapande upplevelse för djuren och kan inte vara annat; de måste transporteras till slakterierna, drivas i smala gångar, konfronteras med en totalt främmande miljö och känna blodlukten och skräcken från andra djur. Precis som människor får de panik när de känner att deras liv är hotat. Också själva döden kan vara ytterst plågsam eftersom många djur inte bedövas tillräckligt utan dör fullt medvetna. 

Till att börja med är det inte ovanligt att länder utnämner sig till världsmästare på djurskydd, så man ska alltid ta sådana påståenden med en stor nypa salt. Faktum är att Sverige grovt överskattar sin duktighet. Till exempel har vi kvar en minkindustri och djur på zoo vilket många länder har förbjudit. Och även där Sverige är något bättre än andra länder så är det fortfarande stor plåga för djuren. Till exempel så tillåts fixering av suggor i Danmark men inte i Sverige (förutom undantagsvis) och i Sverige är utrymmet för varje gris lite större än i vårt grannland. Trots att svenskt djurskydd här ändå är några snäpp bättre så är det fortfarande väldigt trångt med endast omkring en kvadratmeter per gris. De hålls inlåsta under hela sina liv på ett hårt betonggolv. Naturliga beteenden som att böka eller bygga bo får de ingen möjlighet att få utlopp för. Inte ens de gårdar där djur vadar i sin egen avföring och svälter lyckas myndigheterna alltid sätta stopp för, vilket Uppdrag granskning kunde visa genom sina program som började med avsnittet kallat “Arlagården”. 

När slakt förbjuds kommer bönder inte vilja föda upp djur eftersom det inte är lönsamt om de inte kan döda dem. Därför kommer antalet djuren inom djurindustrin att successivt minska när förbudet annonseras. Staten kommer antagligen ge bönder flera år till omställningen. Därför kommer inga djur inom mattillverkning att sättas till världen om de inte tillåts att slaktas.

Men vill ni inte att några kor, grisar och kycklingar ska finnas längre? 

De djurarter som idag finns inom djurindustrin är avlade för att vi människor ska ta så mycket som möjligt från deras kroppar på kortast möjliga tid. Det sliter oerhört på deras kroppar eftersom aveln är inskriven i deras gener. Författaren Jonathan Safran Foer kallar djurens kroppar inom industrin för “prisons of pain”. Detta är inga liv värda att leva. Bättre då att ge mer utrymme för vilda djur som inte har sönderavlats.

Vad bra att du tänker på vår gemensamma miljö! Faktum är att en av huvudfaktorerna till problem inom miljö och klimat är att vi äter kött och andra djurprodukter. FN:s samlade klimatforskare säger att vi måste radikalt minska vår köttkonsumtion om vi ska kunna fixa klimatkrisen. Men hur går det då med våra öppna landskap om vi slutar att föda upp djur som betar på våra fält? Det har idéinstitutet Vethos skrivit klokt om: https://www.vethos.se/artiklar/oppna-landskap-och-biologisk-mangfald/

Jo! Det är inte rimligt att de ska förlora på en omställning till ett växtbaserat matsystem. Därför bör de arbetare som förlorar inkomst, och de företag får ökade kostnader, på grund av detta skifte erbjudas ett omställningsbidrag av staten och möjlighet att utbilda om sig om det behövs. Eftersom samhället också vinner på en omställning till växtbaserat så blir det till slut en vinst. För slakteriarbetare själva skulle ett byte av jobb oftast vara fördelaktigt eftersom jobbet på ett slakteri oftast är både fysiskt och psykiskt slitsamt. 

Låt oss börja med Sverige där mattillgängligheten är större och att det därför är betydligt lättare att införa ett slakteriförbud. Men det utesluter inte att vi hjälper andra länder med biståndsinsatser så att de ska ha möjlighet att äta utan att ta någons liv.

Importerat kött kan öka om Sverige skulle vara föregångsland och vara bland de första som förbjuder slakt. Det finns möjliga lösningar på detta problem som att sätta en rejäl tullavgift på utländskt kött eller förbjuda köttimporten helt och hållet. Oavsett hur mycket importerat kött som skulle konsumeras i Sverige så skulle slaktförbudet vara ett stort genombrott och i bästa fall påverka land efter land tills slakt blir något som tillhör historien.

Sant, men tyvärr verkar det vara orealistiskt att detta skulle hända utan politiska beslut. Det är väldigt få, om några, stora samhällsförändringar som har genomförts enbart på grund av individuella förändringar. Det är jättebra att fler blir veganer på eget initiativ. Ju fler som blir det ju tydligare blir det för andra att det är inte bara möjligt utan också gott och näringsrikt. Men samtidigt behövs det politiska beslut och lagförändringar för att vi verkligen ska få slut på dödandet av djur.

Det är sant att köttkonsumtionen de senaste åren har minskat i Sverige. Det är ett välkommet trendbrott och visar på att fler har tagit till sig de många olika argument som finns mot att konsumera kött. Men fortfarande tillhör Sverige de länder i världen som äter mest kött. Även om det skulle gå åt rätt håll med ytterligare minskningar kommande år så är det osannolikt att det skulle minska till noll även på sikt. För att åstadkomma det behövs det politiska och lagliga förändringar.

Jättebra att du har dragit ner på din köttkonsumtion! Du har kanske gjort som många svenskar och ersatt kött med allt fler vegoalternativ. Det är en positiv utveckling. Då borde det inte heller vara något hinder för dig att skriva på för att stoppa slakten.

Det är sant, men om slakterier kan förbjudas så tar vi bort den största källan till utnyttjande och dödande av djur. Det skulle vara ett otroligt viktigt steg att förbjuda slakten även om det inte är det enda och sista vi kan eller bör göra för djuren.

Vi inser att en sådan stor förändring varken sker snabbt eller lätt, men att den är fullt möjlig. Kanske till och med snabbare än vi tror om många engagerar sig. Ett första steg är att börja diskutera ett förbud att döda djur för mat. När frågan lyfts mer och mer i samhället kommer det inte att kännas alls lika omöjligt tror vi. Tidigare rörelser har åstadkommit stora samhällsförändringar som inte sågs som troliga tidigare.

Ja! De flesta förändringar i samhället sker stegvis och det lär även denna göra. Viktiga steg på vägen kan vara: att sätta ett nationellt/kommunalt mål för minskad köttkonsumtion, ta bort subventioner på djurprodukter, införa köttskatt, införa fler köttfria dagar, införa rättighet att bli serverade veganmat inom samhällets alla delar, utmana eller förbjuda propaganda från köttlobbyn, skapa köttfria zoner, inspirera och underlätta för växtbaserad mat genom ökad satsning på forskning och reklam.

Vad roligt att höra att du är intresserad av detta! Läs mer här och få tips på vad du kan göra.