Det är dags att
förbjuda slakterier

Tillsammans kan vi förändra systemet!

0
Slakterier
+ 0
Dödade landlevande djur om året
0
Potentiella röster att sätta stopp

Varje år dödas drygt 100 miljoner landlevande djur på Sveriges slakterier. Räknas antalet fiskar mångdubblas antalet. Innan djuren dödas lever majoriteten ett liv präglat av lidande, fysiskt såväl som psykiskt.

Denna kampanj syftar till att, genom politiska beslut och lagstiftning, sätta stopp för slakten och därmed dessa djurens lidande. Ett sådant beslut skulle i praktiken innebära slutet för den svenska djurindustrin.   

Vart finns slakterierna?

Ta en titt på vår sammanställning över Sveriges alla slakterier.

Hur går slakten till?